0

Archives

Quiz: Zadania na logikę dla dzieci i dorosłych (20 pytań)

22 marca 2021

{„questions”:{„f1bfr”:{„id”:”f1bfr”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”Co jest czarne, gdy to kupujemy, czerwone gdy tego u\u017cywamy i szare gdy to wyrzucamy?”,”frontBgColor”:””,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”W\u0119giel”,”backBgColor”:””,”backFontColor”:”#000000″},”7qyk3″:{„id”:”7qyk3″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”W samolocie by\u0142o 500 cegie\u0142, z czego jedna wypad\u0142a. Ile cegie\u0142 pozosta\u0142o na pok\u0142adzie?”,”frontBgColor”:””,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”W samolocie pozosta\u0142o 499 cegie\u0142.”,”backBgColor”:””,”backFontColor”:”#000000″},”4y8ux”:{„id”:”4y8ux”,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”2 ojc\u00f3w i 2 syn\u00f3w wybrali si\u0119 na ryby. Ka\u017cdy z\u0142owi\u0142…

Czy potrzebujesz dopracować swój cel?

27 czerwca 2020

{„results”:{„idl3k”:{„id”:”idl3k”,”title”:”Jeste\u015b got\u00f3w do wywzwa\u0144!”,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:””,”redirect_url”:””},”6k5uy”:{„id”:”6k5uy”,”title”:”Mo\u017ce odpowiedz sobie jeszcze raz na pytania?”,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:””,”redirect_url”:””},”n8zhv”:{„id”:”n8zhv”,”title”:”Mo\u017ce sprawd\u017a list\u0119 marze\u0144?”,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”Z Twoich odpowiedzi wynika, \u017ce jeszcze nie nadszed\u0142 dobry moment na spe\u0142nienie marze\u0144 lub po prostu nie masz ustalonego celu. W ksi\u0105\u017cce ,,Atlas Marze\u0144\” znajdziesz list\u0119 cel\u00f3w, postanowie\u0144, zainteresowa\u0144, kt\u00f3re…

Czy potrzebujesz szukać pasji?

1 marca 2020

{„results”:{„z3gx6”:{„id”:”z3gx6″,”title”:”Raczej nie potrzebujesz ,,Atlasu Marze\u0144\””,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”Bardzo dobrze, \u017ce masz co\u015b czemu po\u015bwi\u0119casz czas. Pasje i d\u0105\u017cenie do spe\u0142nienia marze\u0144 wp\u0142ywaj\u0105 na nasz\u0105 samoocen\u0119, poczucie warto\u015bci i u\u015bwiadamiaj\u0105 nas o predyspozycjach oraz umiej\u0119tno\u015bciach. Nie potrzebujesz ,,Atlasu Marze\u0144\”, trzymam kciuki za Twoje osi\u0105gni\u0119cia! :)”,”redirect_url”:””},”4sz04″:{„id”:”4sz04″,”title”:”Dobrze, \u017ce…

Do którego pokolenia na rynku pracy pasujesz?

17 grudnia 2019

{„results”:{„fya3w”:{„id”:”fya3w”,”title”:”Pokolenie Baby boomers”,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:””,”redirect_url”:””},”ubac4″:{„id”:”ubac4″,”title”:”Pokolenie X”,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:””,”redirect_url”:””},”341ra”:{„id”:”341ra”,”title”:”Pokolenie Y”,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:””,”redirect_url”:””},”y4a3i”:{„id”:”y4a3i”,”title”:”Pokolenie Z”,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:””,”redirect_url”:””}},”questions”:{„i4ncg”:{„id”:”i4ncg”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jak radzisz sobie z technologi\u0105?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„2jvtj”:{„id”:”2jvtj”,”title”:”Bardzo dobrze”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„fya3w”:”0″,”ubac4″:”1″,”341ra”:”3″,”y4a3i”:”4″}},”n8wsr”:{„id”:”n8wsr”,”title”:”\u015arednio”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„fya3w”:”2″,”ubac4″:”3″,”341ra”:”2″,”y4a3i”:”2″}},”67zkr”:{„id”:”67zkr”,”title”:”Nie pojmuj\u0119 technologii”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„fya3w”:”4″,”ubac4″:”3″,”341ra”:”0″,”y4a3i”:”0″}}}},”rwsk4″:{„id”:”rwsk4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”W jaki spos\u00f3b podchodzisz do trudno\u015bci?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„vvx4v”:{„id”:”vvx4v”,”title”:”dopasowuj\u0119 znane mi rozwi\u0105zania do problem\u00f3w”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„fya3w”:”0″,”ubac4″:”0″,”341ra”:”0″,”y4a3i”:”4″}},”ro28m”:{„id”:”ro28m”,”title”:”staram si\u0119 szuka\u0107 nowych rozwi\u0105za\u0144″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„fya3w”:”0″,”ubac4″:”0″,”341ra”:”4″,”y4a3i”:”0″}},”5rzn7″:{„id”:”5rzn7″,”title”:”modyfikuj\u0119 zdobyt\u0105 wiedz\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„fya3w”:”0″,”ubac4″:”4″,”341ra”:”0″,”y4a3i”:”0″}},”qbso0″:{„id”:”qbso0″,”title”:”wykonuj\u0119 zadania wedle instrukcji”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„fya3w”:”4″,”ubac4″:”0″,”341ra”:”0″,”y4a3i”:”0″}}}},”x2g0b”:{„id”:”x2g0b”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Jak\u0105 metod\u0119 nauczania si\u0119 preferujesz?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{„d23tp”:{„id”:”d23tp”,”title”:”nieprzerwanie si\u0119 ucz\u0119″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„fya3w”:”0″,”ubac4″:”0″,”341ra”:”4″,”y4a3i”:”4″}},”606pp”:{„id”:”606pp”,”title”:”rozwijam wiedz\u0119 w danej dziedzinie”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{„fya3w”:”0″,”ubac4″:”4″,”341ra”:”0″,”y4a3i”:”0″}},”t6tjd”:{„id”:”t6tjd”,”title”:”ucz\u0119…

Czy jesteś szczęśliwą osobą?

3 listopada 2019

{„results”:{„9q0c6”:{„id”:”9q0c6″,”title”:”Szcz\u0119\u015bliwy z Ciebie cz\u0142owiek!”,”image”:”https:\/\/patryktarachon.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Czy-jeste\u015b-szcz\u0119\u015bliwym-cz\u0142owiekiem-quiz-Sam-Manns-Patryk-Taracho\u0144-2019.jpg”,”imageId”:”27283″,”desc”:”Zdobywasz najbardziej pozytywny wynik, co oznacza, \u017ce naprawd\u0119 jeste\u015b szcz\u0119\u015bliw\u0105 osob\u0105! Gratulacje!”,”redirect_url”:””},”p5q6p”:{„id”:”p5q6p”,”title”:”Super, \u017ce tak podchodzisz do \u017cycia!”,”image”:”https:\/\/patryktarachon.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Czy-jeste\u015b-szcz\u0119\u015bliwym-cz\u0142owiekiem-quiz-Mason-Hssoun-Patryk-Taracho\u0144-2019.jpg”,”imageId”:”27280″,”desc”:”Masz pozytywne podej\u015bcie do \u017cycia, co oznacza, \u017ce jeste\u015b szcz\u0119\u015bliw\u0105 osob\u0105. Mo\u017ce nie zawsze jest kolorowo, ale potrafisz cieszy\u0107 si\u0119 z \u017cycia! Gratulacje!”,”redirect_url”:””},”lqfif”:{„id”:”lqfif”,”title”:”Zadowolona…